L'equip educatiu del SIS-GÍNJOL vol, amb aquest recull d'activitats, contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, autoregulació, presa de decisions...) i activitats significatives per a l'aprenentatge.

L'espai
Aprèn és potenciador de noves experiències a través de les TIC per a tots els infants, joves i famílies, fent de les activitats una oportunitat perquè ells/es coneguin, utilitzin o juguin amb les noves tecnologies.

Oferim nous espais d'aprenentatge, creixement i diversió a infants, joves i famílies. Veureu també que en moltes activitats proposades la intenció és que infants i joves siguin creadors i no només observadors i receptors de l'activitat.

El valor de la participació és una de les grans potencialitats que ofereixen les TIC, fent que infants i joves siguin creadors i a la vegada receptors de les seves pròpies activitats.

 
Gaudiu de la proposta!!!

PROPOSTA D'ACTIVITATS

Una mà de contes

Joc perquè els més petits formin paraules

Gran compilació d'endevinalles

Aprenent les parts del cos en anglès

Jocs per aprendre anglès

Jocs per aprendre anglès

Càlcul mental jugant

Joc de cotxes per practicar les taules de multiplicar

Activitats per practicar l'ortografia