Compilació i informació actualitzada dels canals oficials per a disposar de tota la informació quant als protocols i actuacions respecte a la malaltia.

L'equip educatiu SIS-GÍNJOL recomana no tenir una sobrecàrrega informativa, llegir només informació contrastada.

Actualitzat el cartell amb telèfons, apps i enllaços d'interès: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-us-responsable.pdfPreguntes freqüents sobre l'accés als centres sanitaris i circumstancies personals de risc de contagi: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/acces-centres-sanitaris.pdf

Consells per a fer màscares casolanes: http://canalsalut.gencat.cat/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/video-mascaretes-casolanes1080x1080.mp4

Instruccions. Aïllament domiciliari per a possibles casos de coronavirus: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/actualitzacions/

Animals de companyia: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/animals-companyia.pdf