Assemblea General de Socis

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; tots els socis de l’entitat en formen part per dret propi i irrenunciable.

Segons es preveu en els nostres estatuts, alguns dels assumptes que es decideixen en Assemblea són:
 • Aprovar la modificació dels estatuts.
 • Aprovar l'elecció de la Junta directiva i dels òrgans de govern de l’Associació
 • Aprovar el pressupost i liquidació de comptes.
 • Aprovar la Incorporació a altres unions d’associacions
 • Acordar la dissolució de l'associació.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres s’elegeixen en l’Assemblea General.

Membres de la Junta Directiva:
 • Bibiana Bendicho Latre, Presidenta
 • Montse Bertran Renaches, Vicepresidenta
 • Antoni Montardit Vendrell, Secretari
 • Llorenç Semis Señis, Tresorer
 • Josep Giralt Lladanosa, Vocal
 • Mª Teresa Teixidó Guiu, Vocal
 • Eva López López, Vocal
 • Pere Navarro Martí, Vocal
 • Yolanda Sardina Curià, Vocal
 • Marta Prunera Cebrià, Vocal
 • Pere Bailón Diaz, Vocal
 • Olga Belli Martinez, Vocal