Grup d’accessibilitat
 
Grup de treball i suport mutu format per persones sòcies d'aspid, que té per finalitat  promoure la transformació social i ciutadana, garantint l’accessibilitat per a tothom en els àmbits del transport, urbanisme,  edificació i eliminació de les barreres en la comunicació.

Objectius de treball
 •  Avançar en la conscienciació i sensibilització ciutadana  envers les barreres arquitectòniques i de comunicació.
 •  Informar i assessorar aquelles persones que realitzin consultes en temes d’accessibilitat.
 •  Crear un espai obert d’assessorament a entitats públiques i privades envers l’accessibilitat en espais d’us comú.

Grup de dany cerebral sobrevingut

Grup de treball i suport mutu format per persones sòcies d'aspid, que té per finalitat  promoure la transformació social i ciutadana; constituït per persones que pateixen directa o indirectament les conseqüències del dany cerebral, i que creuen que amb el treball, la constància i la força que proporciona el grup i l’associacionisme es poden canviar situacions que en el moment present dificulten gaudir d’una millor qualitat de vida. 

Objectius de treball
 •  Avançar en la conscienciació i sensibilització ciutadana envers el dany cerebral sobrevingut
 •  Trencar amb els estereotips i prejudicis que afecten el nostre benestar, i reivindicar els nostres drets com a ciutadans. 
 •  Orientar i acompanyar a aquelles persones i/o famílies envers el dany cerebral
 •  Fomentar un espai on compartir experiències, coneixements, suport emocional.


Grup d'oci Club Social d'ASPID

És el grup de persones amb discapacitat, sòcies d'Aspid, que té per objectiu generar participació en activitats de lleure i d'oci centrades en els propis interessos dels participants. El taller és conduït per una integradora social i a través de tallers i assembles regulars per debatre, concesuar i planificar  el desenvolupament d'activitats i sortides amb caràcter lúdic i en períodes de festivitat.

Objectius del grup
 • Promoure la participació en activitats lúdiques de la comunitat i el nostre entorn
 • Generar oportunitats de relació social i de gaudiment del lleure fora de l'àmbit familiar
 • Afavorir la independència, l'autoestima i el benestar personal dels participants 

Grup de familiars - Cercle de Cuidadores

El Cercle de Cuidadors és grup conduït per una psicòloga, i que s'adreça a persones que exerceixen funcions de cura i que s’orienta a preservar, millorar el seu benestar personal, trobar suport i acompanyament davant de les dificultats que es poden presentar en el seu dia a dia.

El professional que guia i condueix les sessions del grup és una psicòloga amb experiència en l’abordatge psicoterapèutic de malalts i cuidadors no professionals

Objectius de l'espai
 • La prevenció de riscos en la salut física i psíquica de la persona cuidadora
 • Aprenentatge i desenvolupament d’estratègies, tècniques i eines per afronat les diferents situacions 
 • Foment del Grup com marc contenidor i terapèutic en sí mateix
 • El suport i suggeriments entre persones cuidadores