SERVEI D'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES (SOAF - LLEIDA)

 
És un servei que ofereix orientació i acompanyament a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social.  Des d'una perspectiva preventiva: reforcem les capacitats i fortaleses, per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

És un servei de caràcter universal dirigit a totes les famílies de la ciutat de Lleida.

 
"Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles, donem suport terapèutic especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, atenem les necessitats de cada família acompanyant i connectant amb la xarxa de serveis i recursos de Lleida."
 
Acompanyament en la xarxa de recursos de Lleida
INFORMEM, ACOMPANYEM I CONNECTEM AMB LA XARXA DE SERVEIS I RECURSOS DE LA CIUTAT DE LLEIDA
Orientem a les famílies en aquells àmbits en els que presentin dificultats, a través de acompanyar-los als diferents recursos, serveis i equipaments de la ciutat : recerca de feina, comprensió i tràmits dins el sistema educatiu, assessorament sobre els seus drets i deures coma ciutadans ( habitatge, regularització ...)
 

Orientació en àmbit familiar i parental
ORIENTEM I REFORÇEM LES COMPETÈNCIES PARENTALS
Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles segons les diferents etapes del creixement dels infants (com potenciar l'autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes, noves tecnologies, etc.).
 

Intervenció Terapèutica Familiar
INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA FAMILIAR
Donem suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb intervenció psicològica terapèutica familiar (situacions de desorientació o dificultats en l'educació de fills i filles, fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar, problemes de convivència, conflictes amb fills i filles adolescents, conflictes de parella, separació divorci, situacions de dol, etc.).
 

Participació activa en la comunitat
PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA COMUNITAT
Fomentem les relacions intrafamiliars i Inter generacionals per tal de trencar la soledat i l'aïllament no desitjats.


COM CONTACTAR?
Les persones interessades poden demanar cita prèvia tot trucant 973 22 89 80
C/ Cerdanya, 29 25005 Lleida