Atenció Integral i Suport a la Persona amb discapacitat física
 
"El Centre d’Atenció Diürna “Candi Villafañe” és un espai orientat a l’atenció integral de les persones afectades per algun grau de discapacitat física, on atenem individualment les necessitats de cada persona per promoure el seu desenvolupament en  les capacitats individuals, les habilitats socials, l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida, a la vegada fomentant la vida en comunitat."

El Centre està subvencionat íntegrament per la Generalitat de Catalunya. L'horari d'atenció és de 9:00h a 17:30h de dilluns a divendres.

Les persones interessades han de complir els següents requisits:

 • Trobar-se en edat laboral
 • Disposar del reconeixement legal de disminució atorgat per la Generalitat de Catalunya 
 • Presentar dificultats en la capacitat de mobilitat i en la cura de sí mateix
 • Necessitar de recolzament en l’adaptació personal, social o de la salut.
 • No disposar de capacitat de treball suficient, de manera temporal o definitiva, per cobrir el cost de manteniment d'una plaça de Centre Especial de Treball. 

Realitzem un programa ric i variat en activitats en el què la persones és un agent actiu, implicat i co-partícep en el dia a dia. El seguiment i atenció és individualitzat i s'adapta  a les seves característiques i necessitats de cada persona:
 
 • Potenciem les habilitats i capacitats individuals (a nivell físic, emocional, funcional, cognitiu i comportamental). 
 • Proporcionem entorns d'aprenentatge i atenció segons les necessitats de cada persona.  
 • Millorem  l’autonomia personal.
 • Mantenim les habilitats i capacitats de  l’usuari.
 • Fomentem la integració social i participació en la comunitat
 

A mes disposem de  Serveis Opcionals:

 • Menjador
 • Transport Adaptat
 • Activitats terapèutiques especials: Horticultura, Vacances Terapèutiques, Hipoteràpia,...

El nostre equip professional treballa de manera transdisciplinar i està composat per: Integradors socials, Tècnics socio-sanitaris, Terapeuta Ocupacional, Psicòleg, Infermera, Fisioterapeuta, Logopeda i Treballador Social
 

Vols més informació sobre el Centre de dia “Candi Villafañe”? Contacta’ns i respondrem tots els teus dubtes!

Contactar