Atenció Integral i Suport a la Persona amb discapacitat física

El Centre d’Atenció Diürna “Candi Villafañe” és un espai orientat a l’atenció integral de les persones afectades per algun grau de discapacitat física, on atenem individualment les necessitats de cada persona per promoure el seu desenvolupament en  les capacitats individuals, les habilitats socials, l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida.

L’horari del servei és de  9:00h a 17:00h de dilluns a divendres,  i és un centre subvencionat íntegrament per la Generalitat de Catalunya, i per tant, l’assistència no suposa cap cost per als usuaris i/o les seves famílies.


Les persones interessades han de complir els següents requisits:
 
 • Trobar-se en edat laboral. 
 • Disposar del reconeixement legal de disminució atorgat per la Generalitat de Catalunya 
 • Presentar dificultats en la capacitat de mobilitat i en la cura de sí mateix
 • Necessitar de recolzament en l’adaptació personal, social o de la salut.
 • No disposar de capacitat de treball suficient, de manera temporal o definitiva, per cobrir el cost de manteniment d'una plaça de Centre Especial de Treball. 


Oferim una atenció Centrada en la Persona,  a partir d’un programa d’activitats ampli, ric i variat, però realitzant un seguiment i avaluació individualitzada de cada persona. Entenem que la persona usuària del servei és un agent actiu, implicat i co-partícep en el dia a dia.
 
 • Potenciem les habilitats i capacitats individuals (a nivell físic, emocional, funcional, cognitiu i comportamental). 
 • Proporcionem entorns d'aprenentatge i atenció segons les necessitats de cada persona.  
 • Millorar  l’autonomia personal.
 • Mantenir les habilitats i capacitats de  l’usuari.
 • Fomentar i millorar la integració social. 


A mes disposem de  Serveis Opcionals:
 
 • Menjador
 • Transport Adaptat
 • Activitats terapèutiques especials: Horticultura, Vacances Terapèutiques, Hipoteràpia,...


El nostre equip professional treballa de manera transdisciplinar i està composat per: Integradors socials, Tècnics socio-sanitaris, Terapeuta Ocupacional, Psicòleg, Infermera, Fisioterapeuta, Logopeda i Treballador Social

Vols més informació sobre el Centre de dia “Candi Villafañe”? 
Contacta’ns i respondrem tots els teus dubtes!
 
Contactar