Les jornades tècniques d’ASPID, pretenen ser unes Jornades de referència a nivell tècnic dins de la província de Lleida, adreçades prioritàriament aprofundir, estudiar i divulgar dins dels diferents àmbits d’intervenció en els que ASPID desenvolupa la seva activitat, i especialment abordar els coneixements més recents i els últims avenços en els àmbits d’estudi en qüestió.

Aquestes jornades estan dirigides principalment a professionals implicats en la intervenció social i sanitària (treballadors i educadors socials, psicòlegs, infermers, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals...) i estudiants d’aquestes disciplines.

Els temes tractats, l’àmplia participació de professionals especialitzats sobre les temàtiques que abordem, possibilita que aquestes siguin unes Jornades d’alta especialització dins la nostra província.

Les Jornades Tècniques d'ASPID compten amb el suport de la Diputació de Lleida i de l'Ajuntament de Lleida.