"INVICTES és el nou servei impulsat pel Servei Català de Trànsit que té com a objectiu general oferir a les persones víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent"
 

En tots els municipis de la província de Lleida, l’equip d’INVICTES d’ASPID treballa amb:
 
 

 
PERSONA VICTIMA:
Recuperant el seu estat emocional, la seva autonomia i acompanyant, en un primer moment, el seu projecte de vida.

 

 
L’ENTORN FAMILIAR:
Prestant especial atenció a les persones cuidadores, proporcionant coneixement i habilitats per a les activitats i tasques de cura.

 

 
L’ENTORN SOCIAL:
Amb el qual es relaciona la persona ferida greu amb seqüeles en accident de trànsit per aconseguir un entorn integrador i inclusiu.

 

Oferim.....
 
  • Acompanyament a les persones i les famílies, a través d’un itinerari per a la vida autònoma i independent
  • Donar informació i orientació a la víctima i a la seva família vinculada a la seva situació com a persona amb discapacitat: tràmits a realitzar, prestacions i recursos existents, orientació i informació financera.
  • Elaborar un diagnòstic d’accessibilitat de l’entorn de la víctima i de la seva família, proposant adaptacions, productes de suport i aprenentatge per una vida més autònoma. 
  • Promoure el suport entre iguals a la víctima ferida greu i a les seves famílies, a través de grups d’ajuda mútua i/o acompanyament a través de mentoria.
  • Orientar vers estratègies per a la mobilitat: ús del transport públic accessible; diferents vehicles de mobilitat personal; informació per a l’adaptació dels vehicles particulars, aprenentatge de les ajudes a la conducció i l’ús de les adaptacions.
  • Activitats d’informació, orientació i cura de les persones cuidadores.
  • Acompanyar la inclusió de la persona ferida greu en la comunitat amb activitats d’oci, cultura i esport
  • Proporcionar serveis d’orientació i inserció laboral.
  • Promoure la participació en la vida social i associativa i la participació en les campanyes de conscienciació en la lluita contra l’accidentalitat i la sinistralitat.
 
Vols saber més sobre el que et podem oferir? 

CONTACTA’NS!!!
 

SI vols saber més sobre INVICTES Catalunya accedeix AQUÍ