Som l'organització de l’economia social lleidatana que afavoreix la qualitat
de vida de les persones amb
discapacitat i/o vulnerabilitat social, a partir d'oferir eines i suports
centrats en la persona i que afavoreixen el seu desenvolupament integral. 

 
Oberts als nous reptes de la
comunitat i dels grups socials més vulnerables

 

 
Treballem per l’empoderament i l’autonomia, de les persones i les comunitats

 
 
Generem aliances amb la comunitat per promoure la transformació social

 

DESTAQUEM:


Publicada la Memòria 2023:

Disponible la Memòria d'Activitat i Impacte 2023!!! Un any ple de treball i dedicació en la que hem tingut impacte sobre 4.700 persones, i de les que 2.212 han estat persones usuàries dels nostres serveis i projectes!! Gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible!!

ACCEDEIX A LA MEMÒRIA AQUI

#SOMTRANSFORMACIÓ #Autonomia #Accessibilitat #Treball #AtencioIntegral #Neurorehabilitació #Vulnerabilitat