NEUROLLEIDA és el servei d’ASPID especialitzat en l’atenció a persones amb patologies neurològiques. Desenvolupem valoracions, tractaments, activitats de prevenció i  formació.

Comptem amb un equip de professionals altament especialitzats en el camp neurològic (Neuropsicologia, Fisioteràpia neurológica, Neurologopèdia, Teràpia ocupacional especialitzada en neurorehabilitació i Psicologia).
 

"L’objectiu principal de NeuroLleida és ajudar a la persona a aconseguir el nivell més alt possible d’autonomia funcional."


Les nostres línies d’actuació són:

 


Neurorrehabilitació
 
Valoracions, diagnòstics neuropsicològics i tractaments, adreçats tant a població infantil com a adults

 


Prevenció

Programes adreçats a la població per fomentar el desenvolupament d’estils de vida saludables i prevenir complicacions amb la salut de la gent gran.

 


Formació

Cursos de formació adreçats a professionals i entitats del sector sòcio-sanitari, impartits per professionals experts en les matèries
 


Avaluació i diagnòstic neuropsicològic
Realització d'Exploracions neuropsicològiques complertes per disposar informació objectiva sobre les capacitats cognitives actuals de la persona, i determinar o descartar afectacions neurodegeneratives.
 

I ara també disposem de la Unitat d'Atenció Infantil i Juvenil, atenció i reeducació a infants que presentin dificultats cognitives, de la parla o de la conducta ( dislèxia, discalcúlia, autisme, dany cerebral infantil, TDAH, trastorns de la comunicació etc...)!!


Visita www.neurolleida.cat