ÈTICA, SOSTENIBILITAT I TRANSPARÈNCIA, EIXOS DEL PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL D’ASPID:


 
"Entenem la Responsabilitat Social com la “manera de fer” i l’estil de gestió transversal de tota l’organització, que és fonamenta en l’ètica, la sostenibilitat i la transparència, i que ha d’estar vinculada estretament amb l’estratègia i els valors de la nostra organització."


La Junta Directiva ha impulsat el desenvolupament del 1er Pla de Responsabilitat Social de l’Organització (RSO) 2019-2021 amb l’objectiu d’aprofundir el compromís de l’organització amb la responsabilitat social en vers els diferents actors del nostre entorn, i sota el marc dels diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:
 
      
 

"Entenem que les organitzacions socials no només hem de ser beneficiaries de la responsabilitat social de les empreses sinó que des de la nostra pròpia dimensió som responsables davant dels nostres grups d’interès i de la nostra comunitat. Hem de desenvolupar la responsabilitat social a través dels nostres models de gestió i de forma coherent amb els nostres valors."

A partir del model matriu de Rellevància en RSE, hem identificat les matèries i temes rellevants sobre els que incideix el nostre Pla de Responsabilitat Social:
 
  • Gestionar la relació amb els grups d'interès
  • Incorporar els valors de l'organització en el dia a dia de la mateixa.
  • Garantir el compliment dels drets humans en les relacions amb tercers.
  • Seguir treballant cap a la plena igualtat en el sí de l'organització.
  • Incorporar l'estratègia d'empresa saludable en les relacions de l'organització.
  • Ampliar les accions de promoció del respecte al medi ambient
  • Garantir el compliment de la llei de transparència

Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat amb col·laboració del Programa RSE PIME desenvolupat per l'entitat respon.cat.