Desenvolupem intervenció socioeducativa en la comunitat, amb l’objectiu d’acompanyar en els processos de desenvolupament personal als infants, joves i les seves famílies, especialment aquells que és troben en situació de vulnerabilitat.
 

"Oferim espais que afavoreixen l'educació, l'adquisició de valors  i el desenvolupament de les competències personals, a partir d’una intervenció orientada cap al desenvolupament de les pròpies potencialitats i des d'un marc preventiu i promocionador."


Les claus de la nostra intervenció:
 

Construïm espais on infants i joves puguin descobrir els seus
interessos i potenciem el seu desenvolupament.

 

Promocionem la participació activa de la família en els procés d’aprenentatge i
educatiu dels seus fills, promovent
els vincles parentals positius.

 

Fomentem la participació en la vida
comunitària
del barri i/o entorn, reforçant la recerca de suports naturals
i socials.
 

Els nostres serveis:

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EL GÍNJOL 


És un servei d’acció socioeducativa al barri de Balàfia de Lleida i  que pertany  a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Lleida. Amb col.laboració d'ACTUA SCCL, desenvolupem el nou model de servei realitzant una acció preventiva en infants, adolescents i famílies en la seva pròpia comunitat i entorn.

És un servei que ofereix suport, estimula i potencia l’estructura i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges, potenciant els interessos de les persones mitjançant el treball individualitzat, grupal així com promovent la xarxa comunitària del barri.
 

En el Gínjol s'ofereix:

 
 

ATENCIÓ DIÜRNA 
Atenció integral per a infants  de 04-15 anys

 


ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A JOVES
Acompanyament a joves de 16 a 18 anys 
 


INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES
Suport i acompanyament per reforçar la criança de les famílies, reforçant les habilitats i vincles parentals.

 
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA ALT URGELL
 
És  un recurs en col•laboració amb els Instituts d’Educació Secundària Obligatòria, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, adreçats a adolescents amb dificultats d’adaptació en l’entorn escolar, amb absentisme escolar i/o que presenten dificultats per assolir l'èxit educatiu.

Oferim un espai per millorar les competències acadèmiques i fomentar el coneixement i creixement personal i social a partir d’una intervenció integral socioeducativa individualitzada, i que retorni als joves la confiança en les possibilitats d’èxit educatiu propi, així com en l’assimilació de les normes i hàbits de convivència social.

 

PROJECTES DE PREVENCIÓ SOCIAL
 
Prioritzem les intervencions en el desenvolupament social i comunitari, la igualtat social i la transformació, tenim com a eix vertebrador els projectes dissenyats a un col·lectiu determinat o una comunitat.

A través de diferents tipus d'intervenció preventiva, ASPID duu a terme programes per a menors, joves i famílies que ajuden a desenvolupar habilitats amb les quals resoldre de manera adaptativa la problemàtica que presenten.