Desenvolupem programes i projectes d’intervenció socioeducativa en la comunitat, amb l’objectiu d’acompanyar en els processos de desenvolupament personal als infants, joves i les seves famílies, especialment aquells que és troben en situació de vulnerabilitat.

Oferim espais que afavoreixen l'educació, l'adquisició de valors  i el desenvolupament de les competències personals, a partir d’una intervenció orientada cap al desenvolupament de les pròpies potencialitats i des d'un marc preventiu i promocionador.

Les claus de la nostra intervenció:

 


ACTIVA

L'educació que entén l'infant/jove  com a subjecte del seu procés i respecta les fases de la seva pròpia evolució

 


INTEGRAL

L'educació que afavoreix i posa a disposició de l'infant/jove els elements necessaris per tal d'assolir un grau òptim de maduresa com a persona i esdevenir membre actiu de la societat, treballant tots els àmbits de la persona: físic, psíquic, afectiu, social i cultural.

 


INTERCULTURAL

L'educació que afavoreix la convivència i la relació entre les diverses cultures.

 


COEDUCACIÓ

L'educació en condicions d'igualtat d'oportunitats i drets entre nens i nenes, amb l'objectiu que creixin en el respecte i la valoració mútua.

 


VALORS

L'educació en els valors de la democràcia, la tolerància, el respecte i la valoració de la diversitat i les diferències d'opinions, opcions i orientacions personals.

 
 


Els nostres serveis:
 
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA ALT URGELL

És  un recurs d’educació formal, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir l’escolarització obligatòria dels alumnes adolescents amb absentisme escolar i/o que presenten dificultats per assolir l'èxit educatiu.

Oferim un espai de coneixement i creixement personal i social que retorni als alumnes la confiança en les possibilitats d’èxit educatiu propi, així com en l’assimilació de les normes i hàbits de convivència social.
 
PROJECTES DE PREVENCIÓ SOCIAL

Prioritzem les intervencions en el desenvolupament social i comunitari, la igualtat social i la transformació, tenim com a eix vertebrador els projectes dissenyats a un col·lectiu determinat o una comunitat.

A través de diferents tipus d'intervenció preventiva, ASPID duu a terme programes per a menors, joves i famílies que ajuden a desenvolupar habilitats amb les quals resoldre de manera adaptativa la problemàtica que presenten.