Desenvolupem intervenció socioeducativa en la comunitat, amb l’objectiu d’acompanyar en els processos de desenvolupament personal als infants, joves i les seves famílies, especialment aquells que és troben en situació de vulnerabilitat.
 

"Oferim espais que afavoreixen l'educació, l'adquisició de valors  i el desenvolupament de les competències personals, a partir d’una intervenció orientada cap al desenvolupament de les pròpies potencialitats i des d'un marc preventiu i promocionador."


Les claus de la nostra intervenció:

 

Construïm espais on infants i joves puguin descobrir els seus
interessos i potenciem el seu desenvolupament.

 

Promocionem la participació activa de la família en els procés d’aprenentatge i
educatiu dels seus fills, promovent
els vincles parentals positius.

 

Fomentem la participació en la vida
comunitària
del barri i/o entorn, reforçant la recerca de suports naturals
i socials.
 

Darreres iniciatives comunitàries:
 
Les intervencions en el desenvolupament social i comunitari, la igualtat social i la transformació, són l'eix vertebrador dels projectes dissenyats en un col·lectiu determinat o una comunitat.

A través de diferents tipus d'intervenció preventiva, ASPID duu a terme programes per a infants, joves i famílies que ajuden a desenvolupar habilitats amb les que actuar de manera adaptativa la problemàtica que presenten.