El Club Esportiu ASPID va crear-se amb l’objectiu de promoure i possibilitar la pràctica de l’esport a les persones amb discapacitat física a Lleida.

Entenem que la pràctica de l’activitat física suposa una millora en el benestar físic i psicològic de totes les persones, i que és un marc incomparable per aconseguir la integració social.

En l’actualitat, el Club Esportiu compta amb una oferta variada de seccions esportives per potenciar l’esport amateur i competitiu, així com l’esport realitzat en el temps d’oci i lleure.