Treballem en col·laboració amb diferents agents social de la província de Lleida (escoles, Ajuntaments, esplais, grups d’escoltes i entre d’altres...), desenvolupant projectes de sensibilització i educació en valors.
 

"La sensibilització és una eina bàsica per aconseguir transformacions socials reals i perdurable i que ens permet avançar cap a una veritable societat de valors, una millora en la convivència, en el respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida justes per a tothom."

 

Conta Contes Inlusius (0 a 5 anys)

Persones amb gran discapacitat física, es desplacen a escoles bressol o infantils de la província de Lleida per tal d’explicar contes inclusius i d’educació en valors.

  
Posa’t al meu lloc! (6 a 12 anys)

Apropem la discapacitat i els valors ètics, amb el testimoniatge de col·laboradors amb discapacitat física i realitzem dinàmiques on els infants es posen al seu lloc


Aprenentatge-Servei ( + 13 anys)

Desenvolupem projectes d’Aprenentatge Servei – Servei Comunitari, amb diferents Instituts. Desenvolupem les competències socials i ciutadanes a través d’accions de compromís cívic i l’exercici actiu en la ciutadania.

  
Pràctiques Formatives

Acollim estudiants de cicles formatius i universitaris durant el seu període de pràctiques curriculars, contribuint al seu creixement com a futurs professionals de l’àmbit social i sanitari.