La mentoria  socioeducativa TÀNDEM és un instrument d’intervenció social que promou la relació entre persones que de manera voluntària s’ofereixen per proporcionar un recolzament a altres persones que es troben en situació de risc i d’exclusió social. 

TÀNDEM  estableix com a base de la intervenció en el procés de mentoria el Triangle d’acompanyament :La mentoria socioeducativa TÀNDEM  s’entén com un procés mitjançant el qual una persona amb experiència (mentor/mentora) escolta, orienta, facilita, acompanya i ajuda una altra persona (mentorat/mentorada) en el seu desenvolupament personal.

La persona mentora es converteix en un acompanyant, un amic, un referent dels joves que participen en el projecte. A través d'un vincle d'amistat entre la persona mentora i mentorada i de trobades constants en el temps, aquests objectius poden convertir-se en una realitat. La persona mentora ajuda en la presa de decisions, l’adquisició de coneixements i habilitats tan emocionals com acadèmiques, amb l’objectiu de facilitar el creixement personal i socials de la persona mentorada .

Resultats del projecte Tàndem:
  • Facilitar l’orientació acadèmica, personals i social , amb el que millora els resultats educatius
  • Millora les competències , aportant recursos i coneixement i reforça habilitats personals, augment del   capital social
  • Millora el desenvolupament emocional, reforça la confiança, l’autoestima i l’autonomia 
  • Impacte positiu en la comunitat
Programa  que es desenvolupa durant el curs escolar  

Mentors/es:
-    Rebran una formació en mentoria i seguiment  i acompanyament del procés setmanal. 
-    Trobades setmanals en horaris convinguts.
-    Contribueixen  en el procés d'integració dels menorats realitzant activitats d'oci, culturals i acompanyaments.

Mentorats:
-    Orientació prèvia del centre educatiu
-    Joves i adolescents de 1 a 4 de la ESO