Tenim integrat entre els valors de l’organització la transmissió a la societat d’una plena transparència en la nostra gestió.

Conseqüència l’entitat de forma voluntària es sotmet a l’anàlisis i auditoria de la Fundación Lealtad, i als Principis de Transparència i Bones pràctiques de les ONG.