Tenim integrat entre els valors de l’organització la transmissió a la societat d’una plena transparència en la nostra gestió.

Amb aquest objectiu, l'entitat es sotmet, de manera voluntària, a l'anàlisi i auditories de la Fundación Lealtad, i als Principis de Transparència i Bones pràctiques de les ONG.