Tenim integrat entre els valors de l’organització la transmissió a la societat d’una plena transparència en la nostra gestió.

Amb aquest objectiu, l'entitat es sotmet, de manera voluntària, a l'anàlisi i auditories de la Fundación Lealtad, i als Principis de Transparència i Bones pràctiques de les ONG.Altrament i amb la fi de promoure millores continues en la gestió interna, ASPID es sotmet voluntàriament al marc del Balanç Social. Avaluem de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Aquesta és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. 

Accedeix al nostre informe de resultats Balanç Social i mesura de l'impacte, aquí.