ASPID AUTONOMIA - Recursos per a l’Autonomia Personal i la promoció de la Vida Independent

Els Serveis per a l'Autonomia Personal d'ASPID, són recursos, suports i assistències de tot tipus, que contribueixen a incrementar al màxim grau possible l'autonomia personal i la vida independent de les persones en situació de discapacitat i/o dependencia, impulsant accions específiques i transformadores, que en millorin la percepció de benestar i de qualitat de vida.
 

Visita www.aspidautonomia.cat

 

Cartera de serveis:

 
Aspid orienta

Serveis de treball social especialitzats en informació, orientació i acompanyament en l’àmbit de la discapacitat i/o dependència.
 
Banc Solidari de Productes de Suport

Té per objectiu recollir, recuperar i cedir material ortopèdic en règim de préstec solidari a totes aquelles persones amb manca d’autonomia personal que en requereixin.
Mentoria social - Suport entre iguals

Procés acompanyament a les persones que es troben en un procés de transició vital degut a l’adquisició d’una discapacitat, al diagnòstic d’una malaltia, etc... per afavorir el desenvolupament personal a través de l’aprenentatge entre iguals.
Formació a mida

Programes formatius específics per a personal de l'administració pública o empresa privada en diferents àmbits:
  • Pautes d’atenció a les persones en situació de discapacitat i/o dependència
  • Accessibilitat 
  • Productes i tecnologies de suport i de la comunicació
TRANSPORT ADAPTAT
 
Disposem de vehicles de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i per a facilitar els desplaçaments dels nostres socis a serveis socials i/o sociosanitaris.