Orientació professional

 

Ofertes 

Emprenedoria

 
Orientació Professional
 
"El nostre model es fonamenta en el desenvolupament competencial, l’ atenció centrada en la persona i es serveix d’ eines i recursos de coaching, per facilitar l’ afrontament del canvi, autoconeixement i un procés d’ aproximació a la feina des del propi projecte vital o full de ruta."

Oferim programes d’orientació professional que tenen per objectiu definir un itinerari d'inserció personalitzat, per a capacitar i afavorir la incorporació  i el manteniment de la ocupació de persones en situació de vulnerabilitat social al mercat de treball.

L’acció orientadora del projecte professional és un procés de canvi dinàmic, implica identificar necessitats, contrastar situacions, fer balanç entre oportunitats, desitjos i possibilitats, decidir entre alternatives, experimentar, identificar i transferir competències, avaluar resultats, etc.

La orientació sociolaboral inclou l’ assessorament per a que la persona aprengui a buscar feina, com amb la intervenció social, amb l’ objectiu que  pugui adquirir plenament tots els drets  i deures referits al benestar en sentit ampli; salut, protecció, qualitat de vida, treball i educació.

Establirem un pla de millora individual per a identificar el propi capital competencial, conèixer el mercat de treball i el context laboral i la tipologia d’empreses on poden treballar les persones amb discapacitat i/o risc d’ exclusió social, amb un objectiu final, el de millorar les competències d’accés a la ocupació de la persona orientada, per tant millorar la seva posició davant el treball.

Per a aconseguir-ho, s’ofereix una bateria d’actuacions individuals i grupals per a facilitar la presa de decisions i l’afrontament dels passos necessaris a seguir que fan referència a la elecció de la professió i l’assoliment d’un lloc de treball, mitjançant formació bàsica, com eines informàtiques, idiomes, etc. Formació tècnica d’ una professió, com pot ser carretiller/a, auxiliar administratiu/va, etc. i la formació transversal, eines i canals de cerca de feina, com superar una entrevista laboral, etc.


A qui ens dirigim?


Persones amb discapacitat reconeguda a partir d’un 33% per l’ICASS i/o Incapacitat Laboral Permanent, aturats/des i que estiguin en edat de treballar.

Persones inscrites a l’atur, que necessiten un reciclatge en la recerca de feina i/o orientació laboral.

Empreses de la Província de Lleida de qualsevol sector i/o mida.
 

Vols més informació sobre els serveis d’orientació? Contacta’ns i respondrem els teus dubtes!

Contacta'ns

 

Mediació entre el futur treballador/a i l'empresa?

El procés de selecció és el nexe d’unió entre la persona que busca feina i l’empresa que té la necessitat de cobrir una vacant. Consisteix en un seguit de fases tant per l’empresa com pel candidat/a, i serveix per a que l’empresa decideixi quins sol•licitants a un determinat lloc de treball són contractats.
 
"Mitjançant diferents tècniques de reclutament i delegacions repartides per tota la província, així com xarxes de col•laboració nacionals, que ens permet poder gestionar en l’ actualitat una borsa de més de 1.000 candidats locals, de diversos perfils professionals i unes 260 ofertes laborals cada any. També oferim la possibilitat de cobertura d’ àmbit nacional."


 
Ofertes

En aquest apartat pots consultar les ofertes de feina que ASPID està gestionant. 

Veure ofertes


 
Emprenedoria


 
El Departament d’Emprenedoria d’Aspid, en el marc del Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” , té com a objectiu assessorar de forma gratuïta a totes aquelles persones que optin per crear el seu propi negoci per motivació o com alternativa a la contractació per compte aliena.
 
Assessorem i acompanyem als emprenedors/es en el procés de creació de la seva pròpia empresa, com a forma de poder desenvolupar-se  professionalment  i podent consolidar la seva activitat econòmica integrant bones pràctiques de responsabilitat social empresarial.

Vols més informació sobre els serveis d’emperendoria? Contacta’ns i respondrem els teus dubtes!

 
 

Els programes destacats:

 


SIOAS
Orientació especialitzada i intermediació laboral per a persones amb Discapacitat.


MAIS
Mesures Actives d'Inserció pels i les beneficiaries/es de Renta Garantida Ciutadania.
 Agència de Col·locació de Aspid
Intermediació laboral per a persones parades i en recerca de treball.
 Aspid-Incorpora
Serveis d'Inserció laboral, Formació i Autoocupació per a persones aturades.
 

"La vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant"
Sören Kierkegaard.