ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
 
“Sabem molt bé que les persones que requereixen suports o atencions prefereixen continuar vivint a casa seva i en el seu entorn comunitari , segons les seves preferències, hàbits i estils de vida”.

Els serveis d’atenció domiciliari i suport en l’entorn oferim un acompanyament i tracte personalitzat, flexible i ajustat a cada necessitat.


Suport en:

 


Activitats domèstiques i de manteniment de la llar

 


Atenció a la persona i cura personal

 


Activitats d’acompanyament i relació amb l’entorn
 

Com treballem:


El nostre servei compta amb un equip humà que vetllarà pel seu benestar personal i emocional. Un professional de treball social fa les valoracions a domicili amb l’objectiu de conèixer la persona en el seu entorn i la seva xarxa de suport. Així com tot el acompanyament i gestió de necessitats segons el propi projecte vital.

Comptem amb la figura del auxiliar de referència,  garantim la continuïtat del mateix professional sociosanitari al domicili. Complementàriament comptem amb el suport de un professional en teràpia ocupacional i en infermeria, per respondre acuradament a les necessitats sobrevingudes.

Necessites un servei a domicili?

Contacta'ns

FAQ . Preguntes freqüents


ASSISTÈNCIA PERSONAL

El servei d’assistent personal proporciona a les persones amb situació de dependència o discapacitat el suport que la persona consideri necessàri en els àmbits i activitats de la vida diària, i segons els propi projecte de vida
 

"Implica en la persona una coresponsabilitat en la gestió  del seu propi servei, assumint un paper actiu en l’exercici de  autonomia decisòria i funcional, i determinant les seves fites i les activitats en les que precisa suport."

Per accedir a l’assistent personal, actualment l’única via d’accés a la Província de Lleida, és a través de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, mitjançant la prestació econòmica vinculada a servei. 

Els nostres principis d’atenció:
  • Personalització
  • Flexibilitat
  • Professionalitat

Necessites un servei d’assistència personal?  Ens adaptem a les teves necessitats per oferir-te la millor solució!

Contacta’ns!